Systém Planning Wizard poskytuje jednotnú platformu pre kvalitnú predpoveď dopytu a efektívne riadenie materiálových tokov a zásob. Je silne zameraný na výsledky a umožňuje spoločnostiam dosahovať vysokú úroveň zákazníckych služieb pri minimalizácii viazaného kapitálu v zásobách.


Kľúčové vlastnosti programu Planning Wizard

 • Predpoveď dopytu
  automatizovaná kvalitná predpoveď dopytu na úrovni mesiacov, týždňov, dní
 • Plánovanie promo akcií
  kvantifikácia vplyvu historických promo akcií, automatické plánovanie budúcich promo akcií
 • Objednávky
  automaticky pripravené objednávky pre oddelenie nákupu (optimálne množstvo, ceny, dodávateľ, termín objednávky, očakávaný termín dodávky na sklad), vyťažovanie logistických jednotiek (kontajnerov, vozidiel, atď.)
 • Úroveň zákazníckych služieb
  možnosť nastavenia strategických cieľov pre úroveň zákazníckych služieb (Service Level), operatívny monitoring a controlling skutočne dosiahnutej úrovne zákazníckych služieb podľa rôznych parametrov (predané množstvo, riadky objednávky, tržby, atď.)
 • Optimalizácia riadenia zásob
  stanovenie signálnych limitov zásob, minimálne a maximálne zásoby
 • Poistné zásoby
  výpočet potrebnej zložky poistných zásob (odchýlky v lead time, odchýlky v dodanom množstve, odchýlky v presnosti predpovede
 • Hodnotenie dodávateľov
  sledovanie výkonnosti jednotlivých dodávateľov, odchýlky v termínoch vybavenia objednávok (lead time), zvýšenie zásob z dôvodu nekvality a nestability dodávok
 • Životný cyklus produktu
  sledovanie životného cyklu produktu, odlišné správanie systému v jednotlivých fázach LC (novinky, výpredaje)
 • Dashboard
  manažérsky dashboard s hlavnými KPI systému (aktuálny Service Level, presnosť plánovania, plán, hodnota ležiakov a ďalšie)
 • Cashflow
  Sledovanie skutočného finančného zaťaženia firmy vplyvom riadenia zásob (finančná angažovanosť, náklady na skladovanie, budúca hodnota zásob, hodnota objednávok ...)
Schema napojení PW v podniku
Schéma prepojenia PW v podniku (procesy, informácie)