Planning Wizard je silne zameraný na výsledky a umožňuje spoločnostiam dosahovať vysokú úroveň zákazníckych služieb pri minimalizácii viazaného kapitálu v zásobách.

Typické prínosy z implementácie Planning Wizard

 • Zníženie viazaného kapitálu v zásobách – priemerne o 25%
 • Zníženie počtu stock-outov (nevybavených objednávok) – až o 60%
 • Zvýšenie dostupnosti úrovne zákazníckych služieb
 • Efektívna kontrola celého portfólia
 • Eliminácia skladových ležiakov (SMI – Slow Moving Inventory)
 • Efektívny riadenie materiálových tokov od vstupu až po výstup
 • Efektívne rozloženie položiek na sklade podľa obrátkovosti
 • Zvýšenie presnosti predpovedí – až o 45%
 • Zníženie prácnosti tvorby objednávky - až o 45%
 • Pomocou PW je možné efektívne riadiť strategických rast firmy
 • Automatizovaná podpora riadenia firmy podľa stanovených cieľov
Snížení zásob s Planning Wizard
Typický priebeh zásob po implementácii Planning Wizard